Casal Esplugues de Llobregat

Informació

El casal d'estiu d'Esplugues, és un servei que ofereix l'Ajuntament a través d'un programa d'activitats lúdiques i pedagògiques adaptades als diferents grups d'edat (des d'I3 a 4t d'ESO).

Centres d'Interès Educació Infantil i Primària: El Món Màgic dels contes

Amb aquest centre d’interès, ens endinsarem en el fantàstic món de la literatura infantil i viurem els contes en primera persona. Coneixerem els seus protagonistes, compartirem els seus somnis i aventures, viatjarem per les seves històries…

A través d’una completa planificació d’activitats basades fonamentalment en el joc, la creativitat i la imaginació, fomentarem habilitats i valors com l’amistat, el treball en equip, la inclusió, l’assertivitat, la igualtat, la generositat, l’autoconeixement i l’autoestima.

Els infants es distribuiran en grups segons l’edat/curs. Així, dins el mateix centre d’interès, la proposta de contes, tallers i activitats estarà adaptada al nivell de desenvolupament dels participants.

Centres d'Interès ESO: Casal de supervivència per a joves

El centre d’interès del casal d’estiu per a joves que cursin educació secundària està relacionat amb l’aventura i la descoberta de l’entorn natural. Posarem en pràctica algunes de les tècniques pròpies del bushcraft, és a dir, l’art de viure en contacte amb la natura, aprofitant els seus recursos per al benestar i la supervivència.

Al llarg de les setmanes, els participants adquiriran habilitats i coneixements per viure a l’aire lliure en un entorn natural mentre aprenen a observar, conèixer, estimar i protegir la natura. Es tracta d’una proposta d’acció i aventures de forma totalment segura.

Aquest centre d’interès està pensat per dur-se a terme fonamentalment a l’aire lliure, sigui en un entorn rural o als parcs i espais verds de la ciutat.

Dates

Juny - Juliol 23/06 al 28/07

Torns/Horaris

Acollida A

07:30 h. a 09:00 h.
Per Setmanes:

15,10€

Acollida B

08:00 h. a 09:00 h.
Per Setmanes:

11,10€

Matí

09:00 h. a 14:00 h.
Per Setmanes:

65,00€

115,00€ (2 setmanes)

155,00€ (3 setmanes)

185,00€ (4 setmanes)

209,00€ (5 setmanes)

14€/dia puntual

Menjador

14:00 h. a 15:30 h.
Per Setmanes:

35,70€

Menjador amb carmanyola

14:00 h. a 15:30 h.
Per Setmanes:

16,50€

Tarda

15:30 h. a 17:00 h.
Per Setmanes:

15,10€

Extres

Dia Puntual JUNY 23/06

14,00€

Dia Puntual JULIOL 31/07

14,00€

Places

Folch i Torres I3-6è 126
Isidre Martí I3-6è 85
Joan Maragall I3-6è 111
Lola Anglada I3-6è 95
Prat de la Riba I3-6è 63
Remolí 1er-4t ESO 36

Bonificacions

  • 15% de descompte en la inscripció del segon germà/na (únicament aplicable al segon germà/na)
  • 20% de descompte en la inscripció del tercer germà/na (únicament aplicable al tercer germà/na)
  • 25% de descompte en la inscripció del quart germà/na o posteriors (únicament aplicable al quart germà/na o posteriors)
  • Per obtenir aquestes bonificacions, cal enviar la documentació següent a casalesplugues@diversport.es: (Còpia del llibre de família on quedi acreditat la relació familiar, DNI de cada germà). Un cop rebuda i analitzada la documentació, es procedirà a fer la devolució corresponent a cada família en funció a la bonificació que pertoqui. En cas contrari, la inscripció quedarà anul·lada.
  • Informació per a beques: https://www.esplugues.cat/beques-per-a-les-families/activitats-destiu/

Preinscripció

Data: Del 03 abril 07:00h. al 11 juny

Mètode: Online (En aquesta mateixa pàgina)

Més informació: casalesplugues@diversport.es

Folletó del Casal


Preinscripció

Dades de l'infant

Dades de la família

Beca escolar

L'Infant ha obtingut BECA durant el curs escolar 2022 - 2023 ?
No/Si

Dades de salut

Autoritzacions

Autorització per difusió d'imatges i audiovisuals al web municipal, xxss o publicacions
No/Si
Autorització per ser afegir al grup de WhatsApp del casal
No/Si
Autorització al meu fill/a a sortir sol del casa
No/Si

Altres dades d'interès

Assistència reunió informativa
No/Si
Germans a alguns dels casals d'estiu d'Esplugues
No/Si
El nen/a sap nedar?
No/Si
El nen/a utilitza maneguets?
No/Si
El nen/a té NEE (Necessitats Educatives Especials)?
No/Si
Observacions

Torn/s d'Inscripció

Juny - Juliol
Casal:
Folch i Torres (I3-6è)
Isidre Martí (I3-6è)
Joan Maragall (I3-6è)
Lola Anglada (I3-6è)
Prat de la Riba (I3-6è)
Remolí (1er-4t ESO)
Torn/s:
1ª Setmana 26/06 al 30/06
2ª Setmana 03/07 al 07/07
3ª Setmana 10/07 al 14/07
4ª Setmana 17/07 al 21/07
5ª Setmana 24/07 al 28/07
Extres
Dia Puntual JUNY 23/06
Dia Puntual JULIOL 31/07
En el moment de realitzar la inscripció, els dies extres es cobraran a un preu únic. Les famílies que hagin escollit algun dels dies extres, després del pagament, si és necessari, se’ls recalcularà l’import pagat. En el cas que se’ls hi hagi d’aplicar algun descompte o vulgui algun servei extra sobre aquest dia solt, se’ls hi comunicarà per tal de fer la devolució o el pagament corresponent.

Preu Total

Total:
Comissió gestió:
Total a pagar:
Totes les preinscripcions seran revisades i en el cas de no entrar pels criteris de selecció o superar-se les places, es procedirà a la devolució de l'import íntegrament.
Una vegada realitzada la preinscripció rebràs un correu electrònic amb les instruccions per a adjuntar-nos la següent documentació:
DNI / TARGETA CATSALUT / CARTILLA VACUNES